UWAGA / CAUTION / ACHTUNG !!!

UWAGA / CAUTION / ACHTUNG !!!

 

Im Zusammenhang mit Berichten über angeblichen Auktionen von gebrauchten Landmaschinen auf ausländischen Auktionsseiten erklären wir, dass das Unternehmen AGROMEP S.A. Offene Handelsgesellschaft in Kościan (64-000 Kościan), ul. Gostyńska 71 (Polen), verkauft nicht, verkaufte nie, und hat nicht vor Gebrauchtmachienen zu verkaufen. Wir eklären auch, dass unsere Firma Firma verkauft nicht außerhalb Polens und jede derartige Mitteilung mit dem Logo unseres Unternehmens sind nicht wahr. Daher warnen wir unsere Kunden vom Einkauf der Maschinen von oben genannten Quellen. Alle Fällen des Auftretens von solchen Mitteilungen wenden Sie bitte per E-Mail an unseres Unternehmen.

 

W związku z pojawiającymi się doniesieniami odnośnie rzekomych aukcji używanych maszyn rolniczych na zagranicznych portalach aukcyjnych oświadczamy, iż firma AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (64-000 Kościan), ul. Gostyńska 71 nie prowadzi, nie prowadziła ani też nie planuje prowadzić sprzedaży maszyn używanych. Dodatkowo oświadczamy, iż nasza firma nie prowadzi sprzedaży poza granicami naszego kraju a wszelkie tego typu ogłoszenia opatrzone logotypem naszej firmy są nieprawdziwe. W związku z powyższym przestrzegamy naszych klientów przed zakupem maszyn z podanych wyżej źródeł. Wszelkie przypadki pojawiania się takich ogłoszeń uprzejmie prosimy zgłaszać mailowo do naszej firmy.

 

In connection to situations of alleged auction of used farming machinery on foreign auction sites, declare that the company AGROMEP S.A. General Partnership based in Kościan (64-000 Kościan), ul. Gostyńska 71 not trying , not were trying in the past and not planning to try sale of used machines. In addition , we declare that our company does not sell outside the borders of our country and any such notice bearing the logo of our company are not true. Therefore, we follow our customers from purchasing machinery from the above sources. Any cases of the appearance of such notices by e-mail please feel free to report to our company.

 

Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul. Gostyńska 71
64-000 Kościan

65 511 09 08

Szybki kontakt

Proszę wypełnić wymagane pola